ALKEMISTERNA

VI G�R GULD - TYP

Alkemisterna �r en frist�ende teatergrupp som ut�var improvisationsteater i �rebro. Vi s�tter regelbundet upp en f�rest�llning i m�naden i egen regi, och genomf�r �ven best�llningsuppdrag.

N�sta show �r L�RDAG den 20 Maj

N�sta show g�r av stapeln den 20 Maj. Vi kommer sl�ppa biljetterna i slutet av April, vi l�gger ut ett event p� facebook n�r det sker s� f�lj v�r sida f�r att inte missa! L�nk till v�r facebooksida!

Aktuellt

H�r kan du se vad som �r p�g�ng av alkemisterna. Det �r framf�r allt v�ra f�rest�llningar som dyker upp regelbundet men �ven workshop-tillf�llen och utbildningar. Denna h�st siktar vi p� att sl�ppa biljetter till v�ra f�rest�llningar den 1 varje m�nad! Om de inte �r uppe n�r du kikar s� kommer de f�rmodligen inom kort!

3
Mars
19.00

F�rest�llningsdags! OBS NY LOKAL!

Biljetterna sl�pps i b�rjan av februari! �ven denna g�ng �r f�rest�llningen p� kulturkvarteret i salen som heter Volymen, vi ses d�r!

20
Maj
19.00

F�rest�llningsdags! OBS NY LOKAL OCH L�RDAGSF�REST�LLNING!

Biljetterna sl�pps i b�rjan av maj! Denna g�ng �r f�rest�llningen p� kulturkvarteret, vi ses d�r!

Best�ll en show eller workshop

R�cker det inte med att komma p� en av v�ra allm�nna f�rest�llningar? Vill du best�lla en f�rest�llning till din fest, konferens eller �rsm�te? Eller vill du ut�va improvisationsteater med dina kollegor som en teambuilding �vning?

Om Alkemisterna

Alkemisterna är en fristående teatergrupp med syfte att underhålla och utan vinstintresse. Alla pengar går till lokalhyra, material och vidareutbildning. Vi är verksamma i örebro-området.

Kontakt

alkemisternaimpro@gmail.com

Följ oss i sociala medier: